Open Source na GitHubu

dropDrive

 • Datum/rok: 2015 – přejdi na GitHub
 • Programovací jazyk: Java, Spring 4
 • Popis: Jednoduchá aplikace pro nahrávání souborů do Dropboxu z příkazového řádku. Core knihovnu je možno také použít do vlastního projektu.

gDrive

 • Datum/rok: 2014 – přejdi na GitHub
 • Programovací jazyk: Java, Spring 4
 • Popis: Jednoduchá aplikace pro nahrávání souborů do Google Drive z příkazového řádku. Core knihovnu je možno také použít do vlastního projektu.

Aktivní věci

Web :: MŠ Patrice Lumumby 14, Ostrava-Zábřeh – webová prezentace

 • Datum/rok: 8–9/2014 – přejdi na www
 • Programovací jazyk: PHP5, HTML5, CSS, jQuery, MySQL
 • Popis: Webová prezentace Mateřské školky Patrice Lumumby 14 v Ostravě-Zábřehu.
MŠ Patrice Lumumby 14, Ostrava-Zábřeh

NetVet

 • Datum/rok: 2008–2014 – přejdi na www
 • Programovací jazyk: J2EE, JSP, Spring 3, iBatis 2, XHTML, CSS, jQuery, MySQL
 • Popis: IS pro správu veterinární ordinace založený na webových prostředcích.
NetVet 1.9

PHP skeleton

 • Datum/rok: 2010–2011,2014
 • Programovací jazyk: PHP5, Nette2, dibi, Texy!, jQuery, HTML5, CSS, MySQL
 • Popis: Základ pro webové projekty založené na PHP.
PHP skeleton – admin sekce

Web :: Bones – Sběratelé kostí – česká fans stránka

 • Datum/rok: 2007, 2010 – přejdi na www
 • Programovací jazyk: PHP5, XHTML, CSS, MySQL
 • Popis: Česká fans stránka o seriálu Bones – Sběratelé kostí s herci Emily Deschanel, David Boreanaz, Michaela Conlin, Eric Millegan, T.J. Thyne, Jonathan Adams, Tamara Taylor.
Bones CZ

Web :: Svatební web

 • Datum/rok: 2009 – přejdi na www
 • Programovací jazyk: PHP5, XHTML, CSS, MySQL
 • Popis: Náš svatební web.
Pilařovi – svatební web

Web :: Deluca Moravia

 • Datum/rok: 2011 – přejdi na www
 • Programovací jazyk: PHP5, XHTML, CSS, MySQL
 • Popis: Webová prezentace chovatelské stanice Deluca Moravia – Afgánský chrt a Saluki.
Deluca Moravia

Již nefunkční

Web :: Within Temptation – česká fans stránka

 • Datum/rok: 2007, 2010 – přejdi na www
 • Programovací jazyk: PHP5, XHTML, CSS, MySQL
 • Popis: Česká fans stránka o holandské kapele Within Temptation (biografie, diskografie, videoklipy, texty, překlady textů, tabulatury, novinky, fotogalerie, recenze, rozhovory, fanlist).
Within Temptation CZ

Web :: Pilař finance

 • Datum/rok: 2010
 • Programovací jazyk: PHP5, XHTML, CSS, MySQL
 • Popis: Webová prezentace nezávislého finančního konzultanta.
Pilař finance

Web :: Kate & Juli's homepage

 • Datum/rok: 09–10/2007
 • Programovací jazyk: PHP5, XHTML, CSS, MySQL
 • Popis: Kate & Juli's homepage – Afgánský chrt & Saluki – webová prezentace chrtích slečen.
 • Web byl nahrazen webem chovatelské stanice Deluca Moravia.
Kate + Juli homepage

Web :: Kyselý humor – velká dababáze vtipů

 • Datum/rok: 08–09/2007
 • Programovací jazyk: PHP5, XHTML, CSS, MySQL
 • Popis: Kyselý humor – velká databáze vtipů – vtipy, vtípky, srandičky, zasílání vtipů e-mailem, hodnocení vtipů.
Kyselý humor

frmwrk 1.0

 • Datum/rok: 01/2007–01/2008
 • Programovací jazyk: PHP5, XHTML, CSS, MySQL
 • Popis: Rádoby framework, redakční systém, CMS pro správu webů a jejich pohodlné a rychlé vytváření.
frmwrk 1.0

Webová prezentace :: 1. Megakoncert rockových legend

 • Datum/rok: 6.-12.2.2006
 • Programovací jazyk: PHP4, XHTML, CSS, MySQL
 • Popis: Webová prezentace koncertu s názvem: 1. Megakoncert rockových legend.
1. Megakoncert rockových legend

Portál s texty skupin :: TEXTY-dejv.ZDE.cz

 • Datum/rok: 14.8.-14.9.2003
 • Programovací jazyk: PHP4, HTML, CSS, MySQL
 • Popis: Portál s texty skupin vložených kapel. Umožňuje prohlížet vložené texty, registrovaným uživatelům export více textů najednou. Uživatelům s příslušnými právy umožňuje vkládat texty a také různé vzhledy portálu.
Portál s texty skupin

Textová hra „Pomsta je tu“ (pro Windows)

 • Datum/rok: 2001 – stáhnout zde
 • Programovací jazyk: Borland Pascal
 • Popis: Textová hra ovládaná příkazy z klávesnice. Přepsaná původní verze hry (pod OS Linux) pro OS Windows. V archivu je přibalena i původní verze hry pro Linux
Textová hra – Pomsta je tu

Příchody / odchody

 • Datum/rok: 19.8.2003 – ver. 0.1.1 – stáhnout zde
 • Programovací jazyk: Borland Delphi 7.0
 • Popis: Aplikace slouží pro zaznamenávání příchodů a odchodů zaměstnance do práce a vypočítává plat podle zaznamenaných hodin. Pro přidání zaměstnance je nutno editovat soubor „data\jmena.dat“.
Příchody / odchody

Ze školy # SPŠ Kratochvílova / 1994–1998

Spousta projektů pro Pascal

 • Datum/rok: 1995–2004 – stáhnout zde
 • Programovací jazyk: Pascal
 • Popis: Archiv obsahuje spoustu malých projektů pro Pascal, které jsou nasbírány hlavně za roky mého studia na SPŠ Kratochvílova 7.

Ze školy # VŠB-TUO / 1998–2005

UDOS: Textová hra „Pomsta je tu“

 • Předmět: UDOS – Úvod do operačních systémů – 1. ročník (2001)
 • Programovací jazyk: Bash – stáhnout zde
 • Popis: Textová hra ovládaná příkazy z klávesnice. Ke spuštění je nutno mít operační systém Linux.
Textová hra – Pomsta je tu

SI: Hra šachy (návrh implementace)

 • Předmět: SI – Softwarové inženýrství – 2. ročník (2000/2001)
 • Programovací jazyk: -, HTML – stáhnout zde
 • Popis: Návrh implementace hry Šachy s využitím potřebných schémat týkajících se sotfwarového inženýrství.
 • Na projektu se mnou spolupracoval Erik Melecký.

DAIS1: Knihovna

 • Předmět: DAIS1 – Databázové a informační systémy 1 – 3. ročník (12.5.2002)
 • Programovací jazyk: MS Visual FoxPro 6.0 – stáhnout zde
 • Popis: Analýza projektu Knihovna a její implementace v prostředí FoxPro. Ke spuštění projektu je nutno mít nainstalováno MS Visual FoxPro 6.0. Projekt obsahuje i zkušební data a dokumentaci.

JAV: Java – 5 malých projektů

 • Předmět: JAV – Java technologie – 3. ročník (2003)
 • Programovací jazyk: Java – stáhnout zde
 • Popis: Java – 5 malých projektů, zde jsou projekty:
  • DialPad – rozhraní klávesnice telefonu
  • Bankovní konto – demonstrace použití vyjímek
  • Iterátor – demonstrace naprogramování vnořených iterátorů
  • Synchronizovaná vyrovnávací paměť – demonstrace na problému Producer/Consumer
  • GUI SMS – grafické rozhraní klávesnice telefonu
 • K překladu projektů je možno využít program ant. Dokumentace je formou javadoc.

OOM: Člověče, nezlob se! (návrh implementace)

 • Předmět: OOM – Oběktově orientované metody – 3. ročník (2002)
 • Programovací jazyk: -, HTML – stáhnout zde
 • Popis: Návrh implementace hry Člověče, nezlob se! s využitím potřebných schémat týkajících se oběktově orientovaných metod a sotfwarového inženýrství.
 • Na projektu se mnou spolupracoval Miroslav Kotásek.

OOP: Člověče, nezlob se!

 • Předmět: OOP – Oběktově orientované programování – 3. ročník (19.1.2002)
 • Programovací jazyk: C++ – stáhnout zde
 • Popis: Implementace hry Člověče, nezlob se!. Program je určen pro MS-DOS 5.0 a vyšší. Dokumentace je ve formátu HTML.

RAS: Test relačního schématu na 2NF

 • Předmět: RAS – Relační a algebraické struktury – 3. ročník (11.5.2003)
 • Programovací jazyk: MS Visual C++ 6.0 – stáhnout zde
 • Popis: Implementace problému ověrění relačního schématu na druhou normální formu (2NF). Dokumentace je ve formátu LaTeX a PDF. Obsaženy jsou i zkušební data k programu. Program se spouští z příkazové řádky.

TZD: Základní DB operace nad datovým souborem

 • Předmět: TZD – Teorie zpracování dat – 3. ročník (2002/2003)
 • Programovací jazyk: ANSI C – stáhnout zde
 • Popis: Demonstrace základních databázových operací nad specifikovaným datovým souborem. Program se spouští z příkazové řádky. K přeložení do spustitelného tvaru je obsažen i makefile a archiv také obsahuje i zkušební data.

UDPJ: Převod NKA na DKA / Jednoduchý chat

 • Předmět: UDPJ – Úvod do programovacích jazyků – 3. ročník (13.4.2003)
 • Programovací jazyk: Haskell / PHP3 – stáhnout zde
 • Popis: Archiv obsahuje 2 projekty:
  • Převod nedeterministického konečného automatu na deterministický
  • Jednoduchý chat se zápisem do souboru – Program umožňuje jednoduchou komunikaci (pomocí textů) uživatelů v síti internet. Program zaznamenává vkládané texty jednotlivých uživatelů a po určitém časovém období (každých 20 sekund) jsou zaznamenané texty zobrazovány.

ZPG: Jenoduché kreslení / Fraktály

 • Předmět: ZPG – Základy počítačové grafiky – 3. ročník (2001)
 • Programovací jazyk: Delphi – stáhnout zde
 • Popis: Archiv obsahuje 2 projekty:
  • Jednoduché kreslení – kreslící program demonstrující jednoduché kreslící funkce
  • Fraktály – program demonstruje užití fraktálů, umožňuje vykreslit Mandelbrotovu, Juliovu a Newtonovu množinu
 • Projekty jsou naprogramovány v Broland Delphi 3.

DAIS2: Objednávky pizzy (analýza) / Úřad práce (implementace)

 • Předmět: DAIS2 – Databázové a informační systémy 2 – 4. ročník (11/2002, 01/2003)
 • Programovací jazyk: Oracle 8 Forms – stáhnout zde
 • Popis: Archiv obsahuje 2 projekty:
  • Objednávky pizzy – jedná se pouze o analýzu Informačního systému pro objenávky pizzy
  • Úřad práce – implementace Informačního systému úřadu práce podle předešlé obdržené analýzy, implementace byla provedena v Oracle 8 Forms
 • Na projektu se mnou spolupracovali Marek Vojtek a Jakub Kozelský.

DAIS3: Hodnocení výuky (viz KatIS)

 • Předmět: DAIS3 – Databázové a informační systémy 3 – 4. ročník (05/2003)
 • Programovací jazyk: JSP + Struts – stáhnout zde
 • Popis: Implementace části Informačního systému katedry informatiky (KatIS). Implementovalo se hodnocení výuky a učitelů uživateli informačního systému.
 • Na projektu se mnou spolupracovali Vlastimil Hopjan a Radomír Němec.

DOK – Dokumentografické informační systémy

 • Předmět: DOK – Dokumentografické informační systémy – 4. ročník (1.2.2004)
 • Programovací jazyk: MS Visual C++ .NET 2003 – stáhnout zde
 • Popis: Implementace problému rozpoznávání obličejů. V archivu jsou obsaženy i zkušební data s obrázky obličejů a potřebná dokumentace.
 • Na projektu se mnou spolupracovali Vlastimil Hopjan, Jiří Sovadina a Marek Vojtek.

KPB: Implementace hashovací funkce SHA-1

 • Předmět: KPB – Kryptografie a počítačová bezpečnost – 4. ročník (18.4.2004)
 • Programovací jazyk: Bash – stáhnout zde
 • Popis: Implementace algoritmu hashovací funkce SHA-1. Archiv obsahuje i dokumentaci k projektu.

MAD: Asociace – metoda ASSOC (implementace)

 • Předmět: MAD – Metody analýzy dat – 5. ročník (30.5.2004)
 • Programovací jazyk: Java – stáhnout zde
 • Popis: Implementace asociací metodou ASSOC, která hledá asociace mezi kategoriálními atributy. Archiv obsahuje také dokumentaci projektu a zkušební data.

OSY: Daemon / Readers/Writers (sdílená pamět, semafory)

 • Předmět: OSY – Operační systémy – 4. ročník (04/2004)
 • Programovací jazyk: ANSI C – stáhnout zde
 • Popis: Archiv obsahuje implementaci dvou projektů:
  • Daemon – jedná se o implementaci procesu, který beží na pozadí a ve specifikovaný čas spustí zadaný příkaz a vykoná jej
  • Readers/Writers problém řešený pomocí sdílené paměti a semaforů – projekt implementuje problém, kdy více procesů pracuje se stejnou (sdílenou) pamětí, čte z paměti a zapisuje do této paměti

SOJ: Implementace konečného automatu

 • Předmět: SOJ – Strojově orientované jazyky – 4. ročník (30.11.2003)
 • Programovací jazyk: ANSI C, Assembler – stáhnout zde
 • Popis: Projekt řeší implementaci konečného automatu a demonstruje propojení jazyka C s assemblerem, tzn. některé funkce programu byly napsány přímo v assembleru a bylo provedeno následné propojení při kompilaci projektu pomocí souboru makefile.

UDP: Interpretační překladač specifikovaného jazyka

 • Předmět: UDP – Úvod do překladačů – 4. ročník (200/2003)
 • Programovací jazyk: MS Visual C++ 6.0 – stáhnout zde
 • Popis: Projekt implementuje interpretační překladač na základě specifikované definice jazyka. Projekt implementuje syntaktickou analýzu, následnou lexikální analýzu a interpretuje specifikovaný program ze vstupního souboru popsaný zadaným jazykem.
 • Na projektu se mnou spolupracoval Marek Vojtek.

VIA: HTTP Server / XSLT transformace / Budoucnost internetu

 • Předmět: VIA – Vývoj internetových aplikací – 5. ročník (10/2004, 12/2004, 01/2005)
 • Programovací jazyk: Java, XSLT/XML, PDF – stáhnout zde
 • Popis: Archív obsahuje 3 projekty:
  • HTTP/1.0 Server – implementace HTTP/1.0 serveru, hlavně metod GET a HEAD v jazyce Java
  • XSLT transformace – ukázka transformace XML dokumentu na HTML pomocí XSLT
  • Budoucnost internetu – zamyšlení na téma budoucnost internetu z hlediska technologií budoucích či současných

DIS: Diplomová práce

 • Předmět: DIS – Diplomový seminář – 5. ročník (2004/2005)
 • Programovací jazyk: PHP4, XHTML1.0, CSS, XML, MySQL – stáhnout zde
 • Popis: Implementace Informačního systému Audiovizuálního centra VŠB-TUO. Projekt implementuje novou podobu tohoto informačního systému v prostředí internet/intranet pro potřeby oddělení Audiovizuálního centra na VŠB-TUO.
 • ZDROJOVÉ KÓDY NEJSOU K DISPOZICI!!!
 • text diplomky, posudek vedoucího, posudek oponenta
Diplomová práce